Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 29/2018


Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên: Bông lúa trĩu hạt.

– Công bố Tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon.

– Hồng Kông chuẩn bị cho cuộc hành hương Taizé quốc tế.

– Chương trình đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho các Linh mục.

Tập tin đính kèm

(Nguồn: hdgmvietnam.com)